POSTAHÁZ

postafiók bérlés és székhelyszolgáltatás

magánszemélyek és cégek diszkrét postása

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felügyeletével

 postafiókbérlés, postafiók bérlés, postafiók, postafiókok, fiókbérlet, fiókbérlés, posta, postai, postai szolgáltatások, postaszolgálat, postaszolgáltató, postaszolgáltatás, postaszolgáltatások, privátposta, privát posta, magán posta, magánposta, magánpostás, cégek postása, futár, futárposta, futárszolgálat, küldeménykezelés, postaküldemény, postaküldemények, bizalmas, bizalmi, titok, titokvédelem, teljes titoktartás, diszkréció, diszkrét

Munkatársaink felkészültsége

 

Mindannak érdekében, hogy Önt minél kényelmesebben szolgálhassuk ki, logisztikai képesítéssel rendelkező munkatársainkat folyamatosan képezzük.

Hatósági kapcsolattartásban jártas ügyintézőink a hivatalos iratok kézbesítéséhez fűződő törvényi vélelem megdöntésében, vagy megerősítésében is segítségére lehetnek.

 

 

Törvényesség, hatósági felügyelet

 

Tevékenységünket a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Postatv.) 2. § 9.pontja, továbbá 8. § (1) bekezdésének b), d) pontjai, valamint (2) - (3) bekezdései szerint meghatározott szolgáltatásokat, a Magyar Posta Zrt. szerződő partnereként, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Postafelügyeleti Főosztályának engedélyével, valamint felügyeletével végezzük.

A nyilvántartásba vételünkről rendelkező hatósági határozat, valamint üzletszabályzatunk és díjszabásunk honlapunkon szabadon megtekinthető.

 

 

Titoktartás

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (ismertebb nevén: adatvédelmi törvény, vagy Infotv.) rendelkezései értelmében az Ön személyes adatai tekintetében teljes titoktartási kötelezettséget vállalunk. Ön bármely szolgáltatásunkat választja, céges, illetve személyes levelezését, iratait, küldeményeinek átvételére, továbbítására, vagy azok tartalmára vonatkozó adatait bizalmasan kezeljük és - az alább felsorolt törvényi kivételektől eltekintve - csak annyi információt adunk ki Önről, amennyire Öntől felhatalmazást kapunk.

 

Nem tartozik a titoksértés körébe

 • a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megkeresésére adatközlés, valamint statisztikai adatszolgáltatás,
 • bíróságok, valamint nyomozó- és más hatóságok megkeresésére adatközlés,
 • titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetek részére hozzáférés biztosítása, 
 • a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (Be.) rendelkezései alapján végzett házkutatás és lefoglalás tűrése, 

azzal, hogy az érintett hatóságok az üzleti titok tárgyát képező adatot az Ön hozzájárulásának hiányában nem tehetik illetéktelenek részére hozzáférhetővé.

Az adat-és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét - a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is - a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.

 

 

postafiókbérlés, postafiók bérlés, postafiók, postafiókok, fiókbérlet, fiókbérlés, posta, postai, postai szolgáltatások, postaszolgálat, postaszolgáltató, postaszolgáltatás, postaszolgáltatások, privátposta, privát posta, magán posta, magánposta, magánpostás, cégek postása, futár, futárposta, futárszolgálat, küldeménykezelés, postaküldemény, postaküldemények, bizalmas, bizalmi, titok, titokvédelem, teljes titoktartás, diszkréció, diszkrét, székhely, cégszékhely, székhelyszolgáltatás, székhelyszolgálat, székhelyhasználat, székhely bérlése, bérlete, használata, virtuális székhely, iroda, cégalapítás, cégmódosítás, könyvelő, könyvelés, ügyvéd, ügyvédi szolgáltatás, titkári tevékenység, kézbesítési megbízás, megbízott, kft. alapítás, cégalapítás, cégmódosítás, cégszolgálat, cégiroda, cégszerviz

 

Hírek

 • RÓLUNK ÍRTÁK - ...jó szívvel ajánlom.

  A Postaházat ismered? Egy magáncég a Nyugatinál, ami ennyi pénzért a pf. számnál lényegesen többet ad. Itt megtalálod: http://postafiok.ewk.hu. Egy kedves hölgy naponta e-mailben értesít, kitől jött levelem, számlám, sőt külön kérésre a fontos iratokat szkenneli, mindenről azonnal értesülök és intézkedhetek. Londonban élek és dolgozok már fél éve. Leveleimet megőrzik, bármikor látogatok haza, egyszerre vehetem át, ráadásul nem kell érte sorban állnom. Attól sem kell félnem, hogy a postafiókomat távollétemben megszüntetik, mivel nem ürítem. Szóval bárkinek, akinek hasonló gondja van, a Postaházat jó szívvel ajánlom.

  /postautalvany.blogspot.hu 2013. február 24-i blogbejegyzés/

   

   

Asztali nézet